CONTAJ הינה מערכת חכמה המשתמשת בחכמת ההמונים כדי לעזור לחברות לגייס את האנשים המתאימים ביותר למשרה ולארגון.

כל מועמד ומועמדת יכולים להשתמש ברשת הממליצים והמכרים שלהם על מנת לבנות פרופיל אישיות מהימן עבור מגייסים.

השימוש במערכת מאפשר חידוד וחיזוק תכונות חיוביות אשר ניתנות על ידי מעריכים ממקומות שונים (מקומות עבודה, לימודים,  חברות אישית).

חברות המזמינות את השירות באמצעות האתר מקבלות מידע נוסף ומשלים מזוית אבחון נוספת בתהליך מיון המועמדים שמכילה מדדים סוציומטריים ואישיותים של המועמדים. מדדים אלו נבנים בעקבות איסוף וניתוח נתונים אודות המועמדים מאנשים המכירים אותם בארועים שונים בחייהם.

השאלונים אשר נשאלים המעריכים ייחודיים לחברת קונטאז' ונבנו על ידי פסיכולוגים ומנהלי מיון בכירים בתעשיה וכן בצה"ל.

שאלות שונות מופנות לאנשים שונים בצורה אקראית ומתוכננת.

בפיתוח המערכת הושקעה מחשבה רבה על מנת לצמצם סיכוני הטעיות ובעיות אמון עד כמה שניתן. אנו פועלים במרץ מדי יום על מנת לשפר ולחדד את השאלונים ואת שיטת איסוף הנתונים על מנת להגביר את מידת הדיוק.

לפרטים נוספים – info@contaj.com

זכויות היוצרים לחלק מהגראפיקה באתר שמורות לFreepik